trešdiena, 2014. gada 8. oktobris

Fritreiderisms vai protekcionisms - kuru no tiem izvēlēties mūsdienu valstīm?

Ievads


Neo-liberāļi kā indivīdi, kas izdara racionālus ekonomiskās un sociālās izvēles tikai ejot caur tirgu. Valsts ir vienīgais aizgādnis pār sabiedrības interesēm un viņu apmierināšanu, un tās lēmumi un darbi ir vienīgā uzticamā izteiksme, ar vai bez brīvām vēlēšanām. Kamēr viena ideoloģija cenšas pakārtot valsts tirgu pēc savām interesēm, kā arī citu valsts tirgus, ko var izdarīt manipulējot ar sabiedrības gribu. Alternatīva starp abām ekonomiskajām ideoloģijām vai modeļiem – protekcionismu vai fritreiderismu ir tāda, ka gan valsts, gan tirgus darbojas sabiedrības labā, nevis sabiedrība kalpo priekš tirgus.

Cauri gadsimtiem, valsts ekonomiskie un politiskie mērķi ir attīstījušies līdz tādam līmenim, ka īsti neko saprast nevar, kura ekonomiskā politika būtu jāīsteno valstij, kurai ir pietiekami daudz iespēju vai varbūt tādu nav. Protekcionisms var būt labs līdz tam brīdim, kas valsts iekšējais tirgus un konkurētspējīgums ir tādā līmeni, ka spēj ieiet starptautiskajā tirgū. Darbā tiks apskatītas un definētas ekonomiskās tirdzniecības teorijas – protekcionisms un fritreiderisms jeb ekonomiskā liberalizācija. Sniedzot piemērus, tiks noteiktas tās plusi un mīnusi, kā arī kurā brīdī ir nepieciešams izmantot mūsdienu valstīm, atkarībā no situācijas.

Protekcionisma un ekonomikas liberālisma būtība


Protekcionisms ir ekonomiskā politika, lai ierobežotu tirdzniecību ar tādiem pasākumiem kā tarifi, kvotas un dažādi administratīvie noteikumi. To bieži izmanto, lai novērstu dažu preču importu, lai nosargātu vietējo tirgu no lētām, importētām precēm.
Protekcionisms bieži tiek uzskatīts par šķērsli brīvai tirdzniecībai. Pats vārds „protekcionisms”, šķiet uzburt it kā negatīvu tēlu izolētai darbībai, piešķirot subsīdijas nozarēm, kas citādi nebūtu godīgi pret pārējiem. (Tas var palīdzēt noteikt, kāpēc dažās nozarēs vajadzētu stingri atbalstīt protekcionismu par sevi.)
Ierobežojumu atcelšanas mēģinājumi cenšas atbrīvot ekonomisko aktivitāte no saistošajiem noteikumiem, ko valsts uzliek. Kā pamats brīvās tirdzniecības darbība ir starp tautām, ideja ir ļaut pašplūsmā regulēt tirgu, kur maksimāli efektīvi notiek konkurences uzlabošana, kā arī būtu labumu guvēji visas ieinteresējošās puses. Tomēr, ierobežojumu atcelšana, kad to piemēro plašākām sabiedrības daļām, var būt kaitējoša tām valsts iedzīvotāju pūlim, ja noteikumu atcelšana nozīmē bezrūpīgu attieksmi pret vides noteikumiem, veselības un izglītības pakalpojumiem un citām nozarēm. Kopumā, korporatīvās organizācijas var sagraut iekšzemes attīstītās nozares, starptautiskajām korporācijām ir vairāk iespēju, resursu, finansiālie līdzekļi un ietekme, lai izkonkurēto vietējos ražotājus. [1]
Bieži vien tās valstis, kas veicina brīvās tirdzniecības attīstību pasaulē, vēlas protekcionismu atvēlēt sev pašiem. Kaut arī brīva tirdzniecība jeb fritreiderisms varētu būt iespējamā turpmākā versija, kur varētu darboties godīga tirdzniecība. Taču, lai tā būtu godīga un bez maksas, tad attīstītajām valstīm nevajadzētu turpināt protekcionisma praksi dažās tās nozarēs, bet liekulīgi prasot (dažreiz piespiežot) jaunattīstības valstīm atteikties šādus pasākumus veikt, uz to, ka tā veicina brīvās tirdzniecības ierobežojumus un darbojas negodīgi savā labā. [2]
Daži aspekti, kā bagātās valstis var izmantot protekcionismu:
·         Iejaukšanās lietās, piemēram, tehnoloģiju nodošanā (pēctecībā), vai izkropļot tirgus funkcijas;
·         Nodrošinot plašas subsīdijas vietējiem uzņēmumiem (piemēram, tekstilizstrādājumu nozarei, lauksaimniecībai, apavu ražotājiem un pat intelektuālo īpašumu attīstībai, vienlaikus prasot citiem atcelt noteikumus un kļūt atkarīgas no importa precēm, kā arī atstāt tirgus patiesajā dabas stāvoklī;
·         Vienpusējas tirdzniecības nolīgumi;
·         Militārās ekspedīcijas – atver un paplašina resursu pieejamību.

Jaunām nozarēm, aizsargājot un kopjot tos var būt pozitīvs rezultāts, un vēsturiski tas ir pierādīts, ka praktiski visas rūpnieciski attīstītas valstis ir izmantojušas šo pieeju. Attīstītas valstis pēdējo 30 gadu laikā piespiež jaunattīstības valstis agresīvi pamest jebkuru protekcionismu, pirms to ekonomikas ir gatavas iekļautas pasaules tirgus struktūrā (kaut gan protekcionisms ir palīdzējis ASV un Eiropai plaukt). Kopējais viedoklis ir tikai divejāds un aprobežots šobrīd – vai nu par tirgu vai pret to. Tomēr, mazāk apspriež kādas valsts varas ietekmi uz tirgu un citu valstu problēmu risināšanu. Brīvai tirdzniecībai kā pašai ideoloģijai vai teorijai pastāv daudz vērtīgu un spēcīgu punktu, kas piesaistīja neskaitāmus tās atbalstītājus. Realitātē tā var būt ļoti atšķirīga, jo, kā iepriekš tika minēts, attīstītās valstis spiež trešās valstis uzturēt tās.
Ādams Smits, bieži tiek uzskatīts kā tēvu mūsdienu brīvās tirgus kapitālismam ar savu slaveno grāmatu „The Wealth of Nations”, kas apraksta Angliju tolaik piedzīvotu transformāciju, nosakot, ka brīvais tirgus dažos scenārijos bija ļoti izdevīga, lai celtu labklājības līmeni. Viņš arī izgudroja absolūtās priekšrocības tirdzniecības teoriju. Tajā tika pausts viedoklis, ka valstī ir jāražo tās preces, kuras ir visizdevīgāk ražot, jo ir resursu pārbagātība. Katra valsts specializējas to preču izgatavošanā, kuru ražošana ir vislētākā un efektīvākā. Absolūtā priekšrocības teorija balstījās uz tirdzniecību starp divām valstīm; tikai divas preces tiek tirgotas; brīvā tirdzniecība pastāv starp valstīm; vienīgais ražošanas faktors ir darbs.  Galvenā doma, ko A.Smits uzsvēra savā teorijā, ka brīvā starptautiskā tirdzniecība saasina ražotāju konkurenci, tādejādi veicinot darba izlietojuma samazināšanos vienas preces vienības ražošanai.[3] 
Tomēr, absolūtā priekšrocības teorijai bija vairāki ierobežojumi, kuras konstatēja D.Rikardo. Viena no galvenajām problēmām, ko kritiķis atklāja, bija, ka valstij nav nekādu absolūto priekšrocību, tā nevarēs tirgoties, piedalīties starptautiskajā tirdzniecībā. Salīdzinošā priekšrocības teorija bija attīstīta un padziļināta versija no A.Smita – absolūtās priekšrocības teorijas. Pēc D.Rikardo domām, preču cenas pilnīgās konkurences tirgū ir vienlīdzīgas darba izlietojumam preču ražošanā. Katrai valstij piemita salīdzināmās priekšrocības – vienmēr būs kāda prece, kuru ražošana būs efektīvāka, nekā citu preču ražošana, pastāvot esošajam izmaksu samēram.[4]
Viņš arī pastāstīja par merkantilismu, lielo biznesu, kā arī skaidroja, ka valsts iejaukšanās tirgū vien kaitē pašai tās ekonomikai.[5] Tolaik, Lielbritānijas Impērija izmantoja brīvo tirdzniecību, lai kaitētu citām tautām, valstīm, pat Amerikai, kas cieta pēc tās politikas realizācijas, kur brīvais tirgus neļāva attīstīties iekšzemes tirgum. Depresijas rezultātā, daļēji no „laissez faire” kapitālisms n merkantilisms noveda pie daudzu Eiropas tautu vēršanās pie protekcionisma, lai saglabātu konkurence savā starpā. Pasaules karš sākās pēc lielajām sacensībām, kuras bija pārāk intensīvas un postošas. Amerikāņu milzīgais kapitāls pārveidoja Eiropu, palīdzot tai atkopties no ekonomiskās stagnācijas, un pat arī „Āzijas tīģervalstis”, visi sekoja protekcionisma pasākumiem, jo bija nepieciešams nostabilizēt ekonomisko stāvokli, lai pārceltos uz brīvo tirgu.  [6]
Šķiet grūti iegūt pareizo līdzsvaru starp tirgus barjeru atcelšanu un protekcionismu, jo īpaši starp attīstītajām un jaunattīstības valstīm.


Attīstītās nācijas panākumi


Globalizācijas laikmetā var tikt salīdzinātas ar attīstības ceļu iepriekšējos gadu desmitos, kas bija parasti vairāk vērsta uz iekšu. Pirms 1980, daudzas valstis diezgan apzināti pieņēma politiku, kas paredzēja ierobežot savu ekonomiku no pasaules tirgu, lai sniegtu saviem vietējiem uzņēmumiem iespēju attīstīt savu ražošanas iespējas un līmeni, līdz tādam līmenim, lai varētu būt konkurētspējīgi pasaules tirgos. Attīstības politika, izmantojot importa aizstāšanu, piemēram, bieži bija saistīta ar aizsardzības tarifiem un subsīdijām galvenajām nozarēm. Bieži šāda situācija pieprasīja papildus investora kapitālu no ārvalstīm, lai nodarbinātu vietējos darbiniekus ar kvalificētām pozīcijām, un iegādātos no vietējiem ražotājiem resursus, kā arī nodrošināt tehnoloģijas pārņemšanu. Tā bija arī bieži jaunattīstības valstīm, kur krasi ierobežoja kapitāla plūsmas. Tas tika darīts vairāku iemesl dēļ:
·         Lai uzlabotu valūtas stabilitāti;
·         Lai veicinātu gan ārvalstu korporāciju un iedzīvotāju līdzekļus investēt lielā daudzumā vietējā valūtā pašmāju tirgū (uzņēmumos);
·         Izmantojot iegūtos līdzekļus no valūtas maiņa kursa, investēt rūpniecībā vai attīstības politikā.

Vēsturiskais salīdzinājums trim galvenajām Rietumeiropas ekonomikām, ar pašreizējo situāciju jaunattīstības valstīs un vismazāk attīstītajām valstīm, rada vairākas lietas:
·         19.gadsimta beigās, kad ienāumi uz vienu iedzīvotāju (pēc pirktspējas paritātes), Anmerikas Savienotajās Valstīs bija līdzīgā līmenī, kā jaunattīstības valstis šodien (tas ir aptuveni 3000$ 1990.gadā), tajā laikā piemēroja tarifus ražošanas importa produktiem, kas bija tuvu pie 50 procentiem, salīdzinot ar 8,1 procentiem jaunattīstības valstīs un 13,6 procentiem vismazāk attīstītajās valstīs šodien.
·         1950. gadā, kad jau ASV bija neapstrīdams rūpniecības hegemons ar ienākumiem gandrīz trīs reizes vairāk uz vienu iedzīvotāju nekā  jaunattīstības valstīs šodien, tās vidējā piemērotā rūpniecības tarifu likme uz vienu iedzīvotāju bija augstāks ne tikai par vidējo likmi.
·         Kad ASV bija tāds ienākums, kā šobrīd Brazīlijai vai Ķīnai uz vienu iedzīvotāju, tās piemērotās tarifu likmes bija četras reizes lielākas. Ja tās ienākumi uz vienu iedzīvotāju bija līdzīgs kā Indijai šodien (tas ir, ap 19.gadsimta vidu), tās vidējais tarifs bija divreiz augstāks.
Neskatoties uz augstajiem tarifiem, kas iepriekšējā periodā bija, tobrīd transporta un informācijas izmaksas bija daudzas reizes lielāks nekā šodien, līdz ar to, tas sniedza dabisku aizsardzību no importa, it īpaši uz Eiropas atzaru. Vēl svarīgāk ir šā brīža produktivitātes plaisa starp mūsdienu attīstītajām valstīm un jaunattīstības valstīm. Tas nozīmē, ka šobrīd jaunattīstības valstīm ir nepieciešams noteikt daudz augstākus likmes tarifu, nekā toreizējās attīstības valstis, lai nodrošinātu tādu pašu pakāpi faktisko aizsardzību savās nozarēs. Piemēram, ASV 1913.gadā bija tādi paši ienākumi uz vienu iedzīvotāju, kā Brazīlijai šodien, tā jau bija viena no attīstītākajām ekonomikām pasaulē, kur nebija ražīguma plaisa ar tās laika rūpniecības līderi – Apvienoto Karalisti. [1]

Nabadzīgās valsts attīstības ceļš – protekcionisms


Dažos aspektos, ekonomiskā politika varētu būt destruktīvākas nekā masu iznīcināšanas ieroči. Izskatot šo jautājumu, ir svarīgi pieturēties, ka veiksmīga industrializācija ir kumulatīvs process, kas ietver attīstības posmus, kur vienā posmā uz otru, izveidojas jaunas nozares ar augstākām pievienotām vērtībām un tehnoloģijas attīstību. Jo ātrāk norisinās ekonomiskā attīstība valstī, ražošana un eksports sastāv galvenokārt no pirmās nepieciešamības precēm, bet imports veido galvenokārt dažādus ražojumus, kuri ir kapitāl ietilpīgi un darbietilpīgi izstrādājumi. Tomēr, vēsture pierāda to, ka dabas resursu bagātība valstī, pat tad, jā saistīta ar labi attīstītu cilvēkresursu bāzi, automātiski nenoved pie pārstrādes un diversifikāciju. Bez aktīvas politikas, kuru mērķim jābūt tādam, lai veicinātu un atbalstītu šādas darbības. Ražotāji piedāvā labākas izaugsmes iespējas (nekā preču apstrādes nozarēs), ne tikai tāpēc, ka tie varētu veikt straujāku produktivitātes izaugsmi un darbības lauku paplašināšanu, bet tāpēc, ka viņi spēj izvairīties no nelabvēlīgiem noteikumiem tirdzniecībā.
Sākumperiodā, jaunattīstības valstij vajadzētu paplašināt savu resursu pieejamību ražotājiem, ka arī noteikt politiku, lai ražotu darbietilpīgas preces. Vajadzētu noteikt arī atbalstus un aizsardzību iekšzemes tirgū.
Kad tradicionālās nozares ir nobriedušas un kļūst konkurētspējīgākas, jaunām nozarēm vajadzētu parādīties pašām bez valsts palīdzības un nostiprināties. Nepieciešama efektīva industrializācijas stratēģijai, kas nosaka prioritātes nozarei, kā arī sniedz atbalstu, ilgtermiņā var veiksmīgi konkurēt starptautiskajos tirgos. Industrializācijai vajadzētu koncentrēties pēc iespējams uz tehnoloģiju ietilpīgām nozarēm, jo darbietilpīgas preces veiksmīgi attīsta valsts ekonomiku uz augšu. Šāda pieeju izmantoja Koreja, kura šobrīd ir viena no industrializācijas magnātiem pasaulē. Koreja necentās saglabāt konkurētspēju, noteiktu algu izmaksu vai piedāvāt aizsardzību tradicionālām nozarēm ar augstiem tarifiem, viņi izvēlās strauji uzlabot tās, paaugstinot produktivitāte, eksportu un ienākumus. Atbalsta rīki, piemēram, tarifus uz rūpnieciskiem produktiem, dažādu veidu subsīdijas, var būt nepieciešama ieejot brīvajā tirgū, dažreiz uz ilgāku laiku. [2]

Secinājumi un pārskats par tēmu būs nākamajā rakstā. 


Cieņā,
Oskars Jepsis[1] Yilmaz Akyüz, The WTO Negotiations On Industrial Tariffs: What Is At Stake For Developing Countries?, Third World Network, May 2005, pp. 10—13
[2] Yilmaz Akyüz, The WTO Negotiations On Industrial Tariffs: What Is At Stake For Developing Countries?, Third World Network, May 2005, pp. 16-26


[1] J.W. Smith, The World’s Wasted Wealth 2, (Institute for Economic Democracy, 1994), p. 66 – 70
[2] Lauge Stetting, Knud Erik Svendsen, Ebbe Yndgaard, Global Change and Transformation. 1993. p. 239 - 249
[3] Ch.W.L. Hill. International Business. Competing in the Global Marketplace. Mc Graw-Hill, 2007, p. 169 – 171.
[4] Oļevskis G. Starptautiskā tirdzniecība, Rīga, RSEBAA, 2003., 30. – 36. lpp.
[5] A. Smith, Free trade, and protection, a reprint of Book IV & Chapters II& III of Book V of "The wealth of nations", New York: Random House, Inc.,1937, pp. 415
[6] Krugman, Paul R. (1987). "Is Free Trade Passe?". The Journal of Economic Perspectives 1 (2): p. 131–144. 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru